മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോടോഗ്രഫി ഫോട്ടോസ്

50 മനോഹരമായ മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോടോഗ്രഫി ഫോട്ടോസ്

“മഹേഷേ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെടാ…. പക്ഷെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ”

മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോടോഗ്രഫി ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ എടുത്ത കുറച് മനോഹരമായ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയും അതിലൂടെ കുറച് ഫോട്ടോഗ്രഫി ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ്,

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുറച് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മരുടെ മനോഹരമായ ഫോട്ടോസ് ആണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഇല് ഉള്ളത്. ഇന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനികൾ തമ്മിൽ വലിയൊരു മത്സരമാണ് ക്യാമറയുടെകാര്യത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഉപഭക്തക്കൾക്ക് ഫോട്ടോഗ്രഫിയോടുള്ള താൽപര്യം തന്നെ.

ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം അദ്ദേഹം  അനുഭവിക്കുന്ന/കാണുന്ന അ ദൃശ്യത്തെ മനോഹരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് അയാളുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്, പണ്ട് കാലത്ത് ആളുകൾക് ഫോട്ടോ പകർത്താൻ ഒരു ക്യാമറ ഇല്ലതിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനു സാധിച്ചിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെ അല്ല ചെറിയ വില നൽകി വരെ മനോഹരമായി ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായ ഭേദമന്യേ ആളുകൾ ഇന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ ഇഷ്ടപെടുന്നു.

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് ക്യാമറകൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ബേസിക്ക് ക്യാമറകളെ വെല്ലുന്ന ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇന്ന് പല സ്മാർട്ട്ഫോൺ ക്യാമറകൾക്കും സാധിക്കും. സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ മികച്ച ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി ആക്സസറികളു ഇന്ന് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത്കൾക് ഷയർ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക

Top 50 Mobile photography photos


In this article team Technolstar come up with an interesting and inspiring collection of photography for you.
We have previously also posted some cool Photos captured with lumia 1020

When new Smartphones are announced these days,the camera quality and specs are usually front and centre

Today, Smartphone camera technology has reached a point where most devices are good enough to produce Photographs for Wedding albums, documention of events , for News papers…..etc

The study found that 92% of Smartphone users use their phones to take pictures.
80% of users go on to send their photos elsewhere after they’re snapped
It based on data from a Pew research centre survey done of smartphone users in 2011
Apps like Facebook and Instagram have certainly popularized the experience of mobile photography, making it more accessible and social than before. But for professional photographers, Phones have opened up a whole other world of possibilities

For this article we collected phographs from some Facebook Groups. That are mentioned Below with the link

We Are Strongly recommend below groups for those who intrested in mobile photography
People’s who intrested in mobile photography can learn more about from these groups also you can see  and learn Different ideas of photography and you can meet Photography experts in this groups

You can give feedback as comments and likes , Your feedback very important for us
 

1. Life is like a Boat

Photographer: Jijo Kurian
Phone Model: iPhone 8 Plus
 
മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോടോഗ്രഫി ഫോട്ടോസ്

 

2. Spring is natures way of saying ‘let’s Party’

Photographer: Rakesh Goyal
Phone Model: Nokia
Photo from : Nban
 
മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോടോഗ്രഫി ഫോട്ടോസ്

 

3. I am not old i am a classic 

Photographer: Vishnu K Armughan
Phone Model: Huawei Mate Pro
 
മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോടോഗ്രഫി ഫോട്ടോസ്
 

4. Sunrise

Photographer: Bizareel John Magaluna
Phone Model: Oppo As3
Photo from: Mobile Phone Photography International
 
മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോടോഗ്രഫി ഫോട്ടോസ്

 

5. Awesome village view of Kerala

Photographer: Rahul Achakottil
Phone Model: Realme 3 Pro
Photo From: Mobile photography
Kerala mobile photography

6. Life is a beautiful ride

Photographer: Marc Mc Celestial Gamilo
Phone Model: Huawei P30 Pro
Photo from: Mobile Phone Photography International
 
Indian mobile photography

 

7. I am a believer that colour affects people’s moods 

Photographer: Vishnu K Armughan
Phone Model: Huawei Mate Pro

 

International mobile photography

 

8. Walk as if you are kissing the Earth with your feet

Photographer: Mahin Bhaseer
Phone Model: Redmi K20 Pro
 
Kerala mobile photography

 

9. One of the many beautiful sunsets in Zadar , Kolovare Beach

Photographer: Ana Puzar
Phone Model: Lumia 1020
Photo From: Nban
 
Top amazing mobile photography

 

10. The Horn

Photographer: Jenna Manansala
Phone Model: Samsung galaxy A7
Photo From: Mobile Phone Photography International
 
Best mobile photographys ever

 

11. True Friends are always together in Spirit

Photographer: Jijo Kurian
Phone Model: iPhone 8 Plus
 
Mobile photography photos

 

12. Be always blooming

Photographer: Majo Nagy
Phone Model: Google pixel 3
Photo From: Mobile phone Photography International
 
Mobile photography photos

 

13. Don’t be afraid to rock the boat

Photographer: Avinash Sreedharan
Phone Model: Vivo Y19
 
Kerala mobile photography photos

 

14. Yellow leaves never turn into vibrant green again, it is better to let them fall off

Photographer: Vishnu K Armughan
Phone Model: Huawei Mate Pro
 
International mobile photography photos

 

15. Pink Sky of night – Sailors delight

Photographer: Denito Benny
Phone Model: iPhone 6
 
 

16. My Heart Burns for the City lights

Photographer: Albert Yeoh
Phone Model: Huawei Mate 30 Pro
Photo From: Mobile phone Photography International
 
City mobile photography photos

 

17. A view of Kerala Tea farm

Photographer: Anoop Narayanan
Phone Model: Poco F1
Photo From: Mobile Photography
 
Natural mobile photography photos

 

18. You will never able to build a place for yourself. If you keep using the bricks of your old broken house

Photographer: Jijo Kurian
Phone Model: iPhone 8 Plus
 
Ireland mobile photography photos

 

19. Cool Dog

Photographer: Santhosh s
Phone Model: iPhone XS
Photo From: Mobile Photography
Animal mobile photography photos

20. Every flower is soul blossoming in nature

Photographer: Sebastian bermudez Abuin
Phone Model: iPhone 11
Photo From: Nban
 
Blossom mobile photography photos

 

21. Some women fear fire, Some women simply become it 

Photographer: Vishnu K Armughan
Phone Model: Huawei Mate Pro
 
Vintage mobile photography photos

 

22. When a man comes to like a sea life, he is not fit to live on land

Photographer: Hari Priy
Phone Model: Huawei P30 Pro
Photo from: Mobile Photography International
Evening mobile photography photos

 

23. Life is better when you sew

Photographer: Deepanjaly Zacharias
Phone Model: Redmi Note 5 Pro
 

 

24. An action shot

Photographer: Unknown
Phone Model: Nokia 9 Preview
 

 

25. With artificial lights

Photographer: Unknown
Phone Model: Nokia 9 Preview
 
 

26. Up

Photographer: Wendy Meneses Sambo
Phone Model: Xiaomi Mi Note 10
Photo From: Mobile phone Photography International
 

 

27. Never hide your wings

Photographer: Irshad Sha
Phone Model: Real me 2 Pro
Photo From: Mobile Photography
 

28. The Snow is sparkling like a million little suns

Photographer: Vishnu K Armughan
Phone Model: Huawei Mate Pro
 

 

29. Releasing of clouds

Photographer: Bom Angsinco Cajetas
Phone Model: Xiaomi R
Photo From: Mobile Photography International
 

 

30. Evening view of Kerala rice farm

Photographer: Sharath Raj Kotakara
Phone Model: Redmi Note 8 Pro
 

 

31. If the world seems cold to you, Kindle fires to warm it 

Photographer: Vishnu K Armughan
Phone Model: Huawei Mate Pro
 

32. The Ninjas ‘Get me out from here’

Photographer: Mohd Nazer Md Noor
Phone Model: Huawei Mate 20 Pro
Photo From: Mobile phone Photography International
 

 

33. Lasso of truth

Photographer: Jonas Gangan
Phone Model: Xiaomi Mi 9T
 

 

34. Coffee is a hug in a mug

Photographer: Natthasit Sanguanasuk
Phone Model: Xiaomi Note 10
Photo From: Mobile Phone Photography International
 

 

35. A Ship in a harbour is safe, But that is not what ships are built for 

Photographer: Vishnu K Armughan
Phone Model: Huawei Mate Pro
 
 

36. Taal Volcano eruption, Philipines 

Photographer: Ros Norwin Duria Bobadilla
Phone Model: Redmi Note 7
Photo From: Mobile phone Photography International
 

 

37. To walk in nature is to witness a thousand miracles

Photographer: Vishnu K Armughan
Phone Model: Huawei Mate Pro
 

 

38. It’s game time

Photographer: James Floyd Inting
Phone Model: Xiaomi Mi 9T
Photo From: Mobile phone Photography International
 

 

39. Tour of duty- Salt Field- Vietnam

Photographer: Rudy Amin
Phone Model: Samsung Galaxy S10
Photo From: Mobile phone Photography International
 

 

40. Kerala’s Ancient art Kadhakali 

Photographer: Shibin K
Phone Model: Vivo V9
 

 

41. Winter is not a season it’s a celebration

Photographer: Vishnu K Armughan
Phone Model: Huawei Mate Pro
 

 

42. Happiness of blessing-Beyugan city

Photographer: Jay-r Dolotina
Phone Model: Huawei P30
Photo From: Mobile Phone Photography International

 

43. Colourful Candy’s

Photographer: Fazlan Abiey Fayyadh
Phone Model: Oppo Reno
Photo From: Mobile Phone Photography International
 

 

44. Star of Wonder Star Of Night

Photographer: Vishnu K Armughan
Phone Model: Huawei Mate Pro
 
45. Legume

Photographer: Pervin Akter
Phone Model: Redmi Note 7 Pro
Photo From: Mobile Phone Photography International

 

46. Bled Slovenia

Photographer: Mateja Jausovec

Phone Model: Huawei P10 Pro


47. Falling leaves hide the path so quietly

Photographer: George Ciprian

Phone Model: Huawei P20 Pro


48. Evening is the time for Peace Where their is no tension to cease

Photographer: Andy Gibson

Phone Model: Huawei P20 Pro


49. Indian traditional Pounder ston

Photographer: Rakhi Puthen Parambil

Phone Model: Vivo Y91

50. View of Munnar Tea farm, Kerala

Photographer: Ashish Kattoor Vincent

Phone Model: Realme X
Photo From Mobile Photography

Special thanks and Courtesy

1.Angelito Arceo Jr.(Founder of Mobile Phone  Photography International)

Follow Mr.Angelito Arceo Jr. On
Facebook

 

 

2.Vishnu K Armughan (Photographer)

Follow Mr.Vishnu k Arumughan on Instagram

3.Mobile Phone Photography International

4.Mobile Photography-മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി

Join on Mobile Photography-മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി

5.Nban

Join on Nban ( is: Nothing but a Nokia)

 

Please Share your feedback as comments and likes ,if you like this article don’t forgot to share with your friends and family also try to subscribe our news letter for feature updates

[Post by Jimmy Kurian]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here